Copyright © 2014 by "Asanga"  ·  Wszystkie prawa zastrzeżone 
Pracownia Analiz Środowiskowych Asanga
ul. Osada Ojców 38, 04-211 Warszawa
Tel: +48 668 196 077
  E-Mail: biuro@asanga.pl
NIP: 831-145-79-70, REGON: 147093737
Do tej pory wykonaliśmy następujące opracowania będąc ich głównym wykonawcą lub współautorem:

2014
· Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla drogi ekspresowej S-7 na terenie Krakowa  
(tzw. Trasy Nowohuckiej) - odcinek od węzła Rybitwy do węzła Igołomska wraz z budową węzłów,  
budową dróg dojazdowych do obsługi drogi S-7 na odcinku Bieżanów do węzła Igołomska oraz  
budową wiaduktu nad drogą ekspresową w km 1+534 wraz z dojazdami.
2013
· Raport oceny odziaływania na środowisko dla farmy wiatrowej Prudnik
· Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla autostrady A1 (odcinek E) - granica  
województwa łódzkiego i węzłem Rząsawa
· Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla autostrady A1 (odcinek F) - węzeł Rząsawa -  
węzeł Blachownia
· Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla autostrady A1 (odcinek G) - węzeł  
Blachownia- węzeł Zawodzie
2012
· Opracowanie środowiskowej części raportu due diligence dla 7 projektów farm wiatrowych w  
północnej części Polski. Analiza zagrożeń środowiskowych, oddziaływania w zakresie hałasu, wpływu  
na ptaki i nietoperze, konflikty społeczne itp.
· Raport oceny odziaływania na środowisko dla parku rozrywki Adventure Word Warsaw koło Grodziska  
Mazowieckiego
· Raport oceny odziaływania na środowisko dla farmy wiatrowej Książki
· Raport oceny odziaływania na środowisko dla elektrowni wiatrowej Wąbrzeźno
· Raport oceny odziaływania na środowisko dla elektrowni wiatrowej Świecie

Wybrane opracowania w których braliśmy udział pracując w biurze
EKKOM Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków:
2011
· Raport oceny oddziaływania drogi ekspresowej S3 od węzła Klucz do węzła Gorzów Wielkopolski na  
obszary Natura 2000
2010
· Raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla drogi ekspresowej S7 od węzła Młodocin do  
granicy z województwem świętokrzyskim
2009
· Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska przed hałasem dla  
województwa dolnośląskiego na lata 2009- 2013
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla autostrady A1 od węzła Stryków do granicy z  
województwem śląskim
· Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla drogi ekspresowej S12/S17 pomiędzy węzłem Sielce i  
węzłem Witosa
2008
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłem Świlcza i  
węzłem Kielanówka
· Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla  autostrady A2od węzła Stryków do granicy z  
województwem mazowieckim
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla autostrady A2 od granicy z województwem łódzkim do  
węzła Konotopa
· Opracowanie Komunikacyjnego Studium Poszukiwawczego dla korytarza drogi S5 łączącej III  
paneuropejski Korytarz Transportowy w rejonie Wrocławia z przejściem granicznym w Boboszowie
2007
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla autostrady A4 od węzła Krzyż do granicy z  
województwem podkarpackim
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla modernizacji linii kolejowej PL/AD 106 - połączenie VI  
i III korytarza transportowego na odcinku Psary - Kozłów - Kraków
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla drogi ekspresowej S19 na odcinku od początku  
obwodnicy Sokołowa Małopolskiego do węzła na drodze krajowej Nr 4 w miejscowości Świlcza
2006
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku granica  
woj. wielkopolskiego - Poznań
· Raport oceny oddziaływania na środowisko dla modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław -  
granica woj. dolnośląskiego